Plazma MIG-MAG czy tig

  Plazmę możemy określić inaczej zjonizowanym gazem. Do jej wykształcenia żądane jest nagrzanie gazu do dosyć wysokiej temperatury. W czasie spawania plazmowego łuk powstaje między wolframową elektrodą, jaka jest nietopliwa, a podstawowym półproduktem w czasie zgrzewania plazmowego łuk jest w formie ogniskowej. Wywołane to jest z przyczyny dyszy, która jest schładzana wodą. Główną wartością takiego zgrzewania jest po największej części...

  Spawanie - wiadomości na temat towarów

  Spawanie to proces, podczas którego powstają styki zgrzewcze. Połączenia te powstają podczas oddziaływań fizycznych łączenia artykułów na skutek ich miejscowego stopienie i zestalanie. Używanie są głównie do zespawania metali i tworzyw sztucznych. Gdy scala się przeważnie dodaje się spoiwo – materiał dodatkowy. Znacząca jest odporność stawu i surowiec dokoła niej. By stopienie posiadało bardzo dobrą formę bardzo ważna jest technika...

  Zgrzewarki transformatorowe

  Spawarki są urządzeniami dodatnio wpływającymi na zgrzewanie manualne lub automatyczne. Zgrzewarki transformatorowe znane są też jako migotamy elektryczne. Ich Funkcją jest scalanie części wykonanych z metalu. Potrzebne są do tego też pomocnicze łączniki – substancje wiążące i spajające. Te spawarki posiadają wiele niższe zasilenie łączenia, ponieważ pozyskują duże siłę zasialania scalania. Spojenia wynikają w trakcie nadtapiania...

  Urządzenia pomocnicze do łączenia

  Sprzęty pomocne do łączenia umożliwiają zróżnicowane działania spawalnicze. Wyodrebnić można kilka najlepszych m.in.: • Wózek spawalniczy – łatwa technologia, zgrabna, służący do przewozu źródeł ogrzewniczych, • Chłodnica spawalnicza – służy do chłodzenia cieczą trzymań spawalniczych też innych przyrządów potrzebujących schładzania w cyrkulacji zamkniętej, • Ukosowarka elektryczna – ukoksowuje kantów...

  Metoda działania Tig

  Technika TIG polega na spajaniu łukową elektrodą nietopliwą, kiedy wokoło obecne są substancje lotne obojętne (argon, hel albo mieszanka argonu z helem). Pozwala na scalanie każdego z metali i ich stopów oraz ich połączenia ze sobą. Na skutek niej wywołuje się najlepszą jakość połączeń, bo metal, który uzyskujemy jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa, czyli drutu, pręta lub pałeczki, dawanego w obszar dawania światła...